PANEL.DK

Hvor god er din forretning?

Er du stærkere eller svagere end du selv tror?
Hvor godt kender dine potentielle kunder dig?
Hvor stærk er du i de forskellige segmenter?
Tror dine ikke-kunder, at du er for dyr?

I samarbejde med PANEL.DK, kan ADVICE nu give dig svaret på dette. Ja, faktisk kan du få svaret på alt det, du ønsker at vide om dit brand, butik, forretning eller produkt.

PANEL.DK har kontakt til mere end 2.500 voksne personer i Aalborg Kommune. Databasen vokser konstant, således at alle væsentlige demografiske profiler er dækket ind. Vi gennemfører en analyse 2 gange om måneden. Det kalder vi Månedsbussen.

PANEL.DK er en sammenslutning af flere partnere, der siden forrige årtusinde har leveret kvalitative, og kvantitative undersøgelser til det danske erhvervsliv. PANEL.DK har indgået en partner aftale med ADVICE om levering af faste undersøgelser i Aalborg Kommune. Alle, der bliver interviewet mundtligt eller skriftligt, bliver honoreret af PANEL.DK.


Landsdækkende målinger
Ved afgivelse af en velkendt landsdækkende meningsmåling, som du kender fra TV og de nationale aviser, deltager der normalt knap 1.100 personer. Dette giver en typisk usikkerhed på plus/minus 2% på de repræsentative målinger.

Målinger i Aalborg
Aalborg Kommune udgør 205.000 personer, svarende til 3,5% af Danmarks befolkning (i alt 5,6 millioner). Med andre ord, vil der geografisk deltage cirka 40 personer fra Aalborg Kommune i en landsdækkende undersøgelse. I PANEL.DK undersøgelser, deltager der mindst 200 personer, dvs. 500% mere end ved en normal repræsentativ måling.

Analyse format - månedsbus
Månedsbussen foregår typisk som websurvey i kombination med telefoninterview (CAWI/CATI). Månedsbussen kører 2 gange om måneden (Medio eller primo/ultimo). Månedsbussen er PANEL.DKs navn for en omnibus-undersøgelse, som er en multi-analyse, dvs. at interviewet dækker over en bred vifte af emner. Fordelen ved dette analyseformat, er høj hastighed og lav pris, idet omkostningerne er fordelt på flere kunder.

Skræddersyet analyse
Vi gennemfører også specielle analyser, som er skræddersyet kun til dit behov. De kan gennemføres som CAWI eller CATI. CAWI er Computer Assisted Web Interviewing og CATA er Computer-assisted Telephone Interviewing. Altså henhold online eller telefon interview. Vi tilbyder også andre former for undersøgelser fra fokusgrupper til streettest. De individuelle undersøgelser har sine klare fordele, men har i sagens natur også et markant højere ressourceforbrug i dataindsamlingen.

Sociale medier – Facebook

social_media_220px

Visuel identitet

visuel_identitet_220px

Hjemmesider

hjemmesider_220px

Virksomhedens identitet

virksomhedens_identitet_220px

PR & kommunikation

pr_kommunikation_220px

Brochurer

brochurer_220px

Foto

foto_220px

Annonceproduktion

annonceproduktion_220px

PANEL.DK

paneldk_220px


Kontakt os

[cscf-contact-form]